วิธีการสมัครบริการ AIS 4G Data Roaming (ไม่เสียค่าสมัครบริการ)

วิธีการสมัครบริการ AIS 4G Data Roaming (ไม่เสียค่าสมัครบริการ)

สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

สมัครผ่านทาง AIS CALL CENTER 1175

สมัครด้วยตนเอง กด ∗128∗1# (แล้วรอรับ SMS ยืนยันการสมัคร)

หมายเหตุ:กรณีที่ไม่ต้องการใช้ Data Roaming ให้ปิดการใช้งาน ด้วยวิธีการกด ∗129∗1# เท่านั้น
กรณีต้องการกลับมาใช้งาน Data Roaming อีกครั้ง กด ∗129∗2#
โทรออก หลังจากได้รับ SMS ยืนยันให้ทำการปิด-เปิดโทรศัพท์มือถือ

สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

สมัครผ่านทาง AIS CALL CENTER 1149
สมัครด้วยตนเอง กด ∗128∗1#(แล้วรอรับ SMS ยืนยันการสมัคร)

หมายเหตุ:
กรณีที่ไม่ต้องการใช้ Data Roaming ให้ปิดการใช้งาน ด้วยวิธีการกด ∗129∗1# เท่านั้น
กรณีต้องการกลับมาใช้งาน Data Roaming อีกครั้ง กด ∗129∗2#
หลังจากได้รับ SMS ยืนยันให้ทำการปิด-เปิดโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มเพื่อน
กดแชร์โปรเน็ต AIS ให้เพื่อน